Aktualności

Procedury w czasie konsultacji

Załącznik Nr 1
do procedur mających na celu

zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 
w trakcie prowadzonych w szkole zajęć
 

Zalesie Śl., dn. …………………….
 

………………………………………………………                                                                                            

………………………………………………………
(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

  1. Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju
  2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
  3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu  i  wyjściu z placówki oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych
  4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
  5. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/-a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora ZSP w Zalesiu Śl oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadoma/świadom  zagrożenia epidemicznego związanego z obecną sytuacją w kraju.

 


…….……………………….………………………………………..
                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów)
 

Czytaj więcej: Procedury w czasie konsultacji
 

Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Czytaj więcej: Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem
 

Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców w domu"

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Czytaj więcej: Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców w domu"
 

Spotkanie z policjantem - ferie 2020

7 lutego uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, który poruszył temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Odbyła się także pogadanka o niewłaściwym zachowaniu oraz jego prawnych konsekwencjach.

Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych i radosnych ferii

 

Moje życie bez uzależnień

Dziewczyny z siódmej klasy - Paulina Barteczko, Natalia Makosz i Paulina Zeisig otrzymały dzisiaj nagrody za udział w szkolnym konkursie plastycznym MOJE ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ

 

Spektakl "Zemsta"

Dzisiaj tj. 14 stycznia 2020 r. uczniowie klas 5-8 pojechali do Kędzierzyna, aby obejrzeć "Zemstę" - sztukę napisaną przez Aleksandra Fredrę.
Dzięki niezwykłym strojom, dziewiętnastowiecznemu językowi mogliśmy przenieść się chociaż na chwilę w gościnę do Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka.

 

Strona 1 z 52

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
142964
Free business joomla templates